Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

06.09.2019, piątek

Ogłoszenie GOPS

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy czytaj > TUTAJ < .

30.08.2019, piątek

Skrócona instrukcja obsługi kotła co w ramach OZE

Skrócona instrukcja obsługi kotła co dostarczonych w ramach projektu OZE czytaj > TUTAJ <

12.08.2019, poniedziałek

16 sierpnia 2019r.

UWAGA!!! W dniu 16 sierpnia 2019r. Urząd Gminy Gawłuszowice będzie nieczynny ( modernizacja sieci IT ), Za utrudnienia przepraszamy.

25.07.2019, czwartek

Zwrot akcyzy olej napędowy.

Termin składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego . Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Wyniki wyborów do izby rolniczej.

16.07.2019, wtorek

Wyniki wyborów do izby rolniczej.

Wyniki wyborów do izby rolnicznej- Gmina Gawłuszowice.

Zawiadomienie Komisji czytaj > TUTAJ <

28.06.2019, piątek

500+,300+

Wnioski na 500+ i 300+ Zasady składania czytaj > TUTAJ <

18.06.2019, wtorek

Wybory do Izb Rolniczych.

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 79 w Gawłuszowicach z dnia 14.06.2019r. Czytaj >TUTAJ <

30.05.2019, czwartek

Wnioski szkody gospodarstwa rolne.

Mieszkańcy Gminy Gawłuszowice w sekretariacie Urzędu Gminy ( pok. nr 14 ) są do pobrania wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym . Wypełniony wniosek należy składać w tym samym pokoju w godzinach pracy urzędu.

Wniosek można pobrać > TUTAJ <

27.05.2019, poniedziałek

Odwołanie alarmu .

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego w Gminie Gawłuszowice z dniem 27.05.2019r. od godz 15.00.

Zarządzenie

25.05.2019, sobota

Oswiadczenie wypompowywanie wody

Drodzy mieszkańcy , w czasie trwania alarmu przeciwpowodziowego pompowanie wody przez jednostki OSP jest możliwe wyłącznie z terenów posesji , piwnic budynków , studni lub z innych miejsc gdzie woda zagraża życiu . W przypadku pompowania z posesji i piwnic właściciel zobowiązany jest do podpisania oświadczenia. Jeżeli właściciel posesji odmówi podpisania OSP odstąpi od działań.

OŚWIADCZENIE

24.05.2019, piątek

Alarm przeciwpowodziowy.

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 24.05.209r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w Gminie Gawłuszowice. Treść czytaj > TUTAJ <

23.05.2019, czwartek

Szkody powodziowe .

Szanowni Państwo,

Przypominamy  mieszkańcom gospodarstw indywidualnych o zgłaszaniu szkód powodziowych do 48 h do Urzędu Gminy w Gawłuszowicach tel; 177744282 , lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach tel; 17 2506430 . Dane niezbędne do  uruchamiana rezerwy celowej z ministerstwa na ten cel. Jeśli ktoś nie zgłosi może być później problem z wypłatą zapomogi.

05.04.2019, piątek

Paliwo do kotłów OZE.

Drodzy mieszkańcy podstawowym paliwem do kotłów CO montowanych w ramach projektu OZE jest PELET. Stosowanie innego paliwa w okresie gwarancji ( 5 lat ) jest niezgodne z projektem . Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku stasowania innego paliwa w okresie gwarancji będą usuwane na koszt użytkownika.

15.03.2019, piątek

Schemat montażu pieca co w ramach OZE

W związku z rozpoczęciem montaży pieców co w ramach OZE w załączeniu schemat instalacji wraz z zakresami. Kolorem zielonym oznaczono część instalacji w ramach OZE. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy oznaczone nr 8 i 10 ( kolor czerwony ) na schemacie powinny być już w istniejącej instalacji co.

SCHEMAT

05.03.2019, wtorek

Ankieta gaz.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje mieszkańców o możliwości budowy sieci gazowej na terenie Gminy.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Ankiety Spółka przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej. Informuję , że jeżeli Polska Spółka Gazowa zdecyduje się na gazyfikację to;

1. za rozbudowę sieci gazowej odbiorca nie ponosi opłat,

2. opłata za przyłącz gazowy za pierwsze 15 m wynosi 2200 zł brutto,

3. opłata za każdy następny metr przyłącza - 62,70 zł netto,

4. mieszkaniec pokrywa koszty projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych ( właścicieli budynków ) o wypełnienie i podpisanie ankiety ( większa liczba zgłoszeń wpłynie na pozytywną analizę ekonomiczną i zasadność inwestycji ).

ANKIETA POBIERZ > TUTAJ <

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 18 marca 2019r. w UG Gawłuszowice pok. nr 14 lub wysłać na adres Urząd Gminy Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a

11.10.2018, czwartek

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego.

Ogłoszenie wojewody Podkarpackiego o numerze telefonu informacyjnego czytaj.

Czytaj > TUTAJ <

24.09.2018, poniedziałek

Program "Czyste Powietrze"

Zaproszenie na spotkanie w dniu 27.09.2018r. w sprawie programu Czyste Powietrze.

O programie czytaj  na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Czytaj > TUTAJ<

31.08.2018, piątek

Wywóz gabarytów.

Terminy wywozu gabarytów z terenu Gminy czytaj >TUTAJ <

03.07.2018, wtorek

Ogłoszenie w sprawie szacowania strat.

Ogłoszenie w sprawie szacowania strat w wyniku suszy.

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

11.05.2018, piątek

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Gawłuszowice. Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Komitet Obchodów odzyskania Niepodległości.

11.04.2018, środa

Komitet Obchodów odzyskania Niepodległości.

Skład Społecznego Komitetu Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

05.03.2018, poniedziałek

Waloryzacja świadczeń dla rolników.

Informacja KRUS o waloryzacji świadczeń emerytalo-rentowych dla rolników od 1.03.2018r. Informacja czytaj >TUTAJ<

19.01.2018, piątek

Wnioski zwrot akcyzy 2018r.

Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa .

Czytaj > TUTAJ<

04.01.2018, czwartek

Harmonogram odbioru odpadów 2018r.

Harmonogram odbioru odpadów w 2018r dla poszczególnych miejscowości w Gminie Gawłuszowice.

Czytaj >TUTAJ<

04.01.2018, czwartek

Wolne kotły z dofinansowaniem.

Informujemy ,że Gmina posiada wolne kotły z dofinansowaniem w ramach projektu "Eco-energia w gminach ; Padew Narodowa,Borowa , Gawłuszowice" o następujących mocach; 2 szt. kocioł co moc 25 kW ( wkład własny 4016,00 zł), 1 szt. kocioł co moc 20 kW ( wkład własny 3721,20 zł ). Wszystkie osoby chętne proszone są o pilny kontakt z Urzędem tel; 177744282.

02.01.2018, wtorek

Pomoc prawna dla osób uprawnionych.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych w roku 2018.

Harmonogram czytaj >TUTAJ<

^ Powrót na górę