Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Młodochów

Ogólna liczba mieszkańców wsi Młodochów wynosi 306 osób ( 214 osób pełnoletnich, 92 dzieci). Podstawową działalnością mieszkańców wsi jest rolnictwo. Znajdują się 125 gospodarstw rolnych. Przeważają gleby klasy III i IV.

Powierzchnia Młodochowa wynosi 461 ha z czego :
Skarb Państwa - 32 ha
grunty komunalne - 18 ha
gospodarstwa rolne - 375 ha
Lasy - 56 ha

Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1604 roku. Jest jednak wielce prawdopodobne, że władający kluczem Mieleckim Stanisław Mielecki przekazał ją w spadku ok. 1542 r. synowi Sebastianowi Mieleckiemu. Po jego śmierci (1575 r.) wieś przechodzi w ręce syna Hieronima. W 1616 r. zostaje sprzedana Janowi Zbigniewowi Ossolińskiemu.

Szczególnym okresem w dziejach wsi jest I i II wojna światowa . 19 września 1914 r. wkraczają kozacy rosyjscy stacjonujący do 9 października 1914 r. Działania wojenne powracają na ten teren w maju 1915 r . Od 1918 r. Młodochów wchodzi w skład powiatu mieleckiego. W czasie II wojny światowej wieś staje się bezpośrednim zapleczem frontu przed ofensywą zimową 1945 r.

W końcu XIX i początkach XX wieku rozwija się ruch ludowy pod przewodnictwem F. Krępy, którego jednym z głównych współpracowników jest T.Bik z Młodochowa. Lata 1943-1945 to czynny udział mieszkańców Młodochowa w walce zbrojnej z okupantem w szeregach „Jędrusiów”.

Od 1945 r. wieś nieprzerwanie należy administracyjnie do województwa rzeszowskiego i powiatu mieleckiego . W wyniku reformy administracyjnej z lat 70-tych zostaje zlikwidowana Gmina Gawłuszowice a Młodochów włączony do gminy Tuszów Narodowy.

Od powstania Młodochów był wsią typowo rolniczą, o dobrych i średnich glebach, przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Funkcjonuje tutaj także blisko 12 podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową, usługową, rzemieślnicza, przetwórstwem pasz. Do największych należy "Agro-Bis" Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Przemysłowymi i Motoryzacyjnymi J.Barszcz 39-307, Młodochów 80

Najciekawszym zabytkiem na terenie wsi jest kapliczka z 1888 r. rozbudowana na kształt tryptyku w środkowej części z płaskorzeźbą Madonny zaś w bocznych figury świętych . Dół słupa zdobią trzy płasko rzeźbione postacie świętych.

Kanał Chorzelowski - sztuczny ciek wodny wybudowany pod koniec XIX wieku w ramach programu osuszania terenów nadwiślańskich. Szerokość około 2 m. Prawy dopływ Wisły. Swój bieg rozpoczyna w miejscowości Chorzelów następnie płynie przez Babichę, Borki Nizińskie, Młodochów, Krzemienicę , Rożniaty i wpada do Wisły we wsi Zaduszniki. Ma istotne znacznie dla osuszania podmokłych terenów w gminie ponieważ zbiera wody z mniejszych cieków i kanałów. Kanał jest dobrym przykładem prawidłowej XIX wiecznej sztuki irygacyjnej. Wybudowany w całości wysiłkiem ludzkich mięśni, przy użyciu prostych narzędzi.

We wsi znajduje się Szkoła Filialna , sklep, budynek OSP. Cały obszar jest objęty wodociągiem gminnym, a znaczna część jej mieszkańców ma łączność telefoniczną. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców wsi są dochody z rolnictwa, w mniejszym stopniu z działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń pomocy społecznej.

We wsi prężnie działa Rada Sołecka, aktywnie działa Sołtys i radni, OSP.
 
^ Powrót na górę