Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Zamówienia Publiczne do 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego.

Zapytanie ofertowe na zakup garażu blaszanego dla OSP Wola Zdakowska.

Zapytanie czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów rok szk.2017/18.

Zapytanie oferowe na dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Gawłuszowicach z terenu gminy na rok szkolny 2017/2018.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji DS Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na "Wykonanie klimatyzacji w Domu Strazaka w Woli Zdakowskiej".

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę wykaszarki i kosiarki.

Zapytanie ofertowe na zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ostrówek.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostwę kosy spalinowej.

Zapytanie ofertowe na dostawę kosy spalinowej dla sołectwa  Gawłuszowice w ramach funduszu sołeckiego 2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli dla OSP Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe na dostwę 85 krzeseł i 10 stołów dla OSP Gawłuszowice.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zakup fontanny .

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza zapytanie ofertowe na zakup fontanny na plac gminny w miejscowości Gawłuszowice.

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na opracowanie PGN dla Gminy Gawłuszowice.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gawłuszowice".

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli dla OSP Krzemienica.

Zapytanie ofertowe na dostwę krzeseł i stołó dla OSP Krzenienica .

Pełna treść czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego wymiana złoża.

Ogłoszenie wyników postępowania "Wymiana złoża filtracyjnego na SUW Wola zdakowska"

Ogłoszenie czytaj > TUTAJ <

Zapytanie ofertowe na wymianę złoża na SUW Wola Zdakowska.

Zapytanie ofertowe na wymianę złoża w SUW WOla Zdakowska.

Pliki spakowane darmowym programen WinRar.

Pełna treść zapytania czytaj >TUTAJ<

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu na rok 2017.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na dostwę gazu i dzierżawę zbiorników w celu ogrzewania budynków gminnych.

Dokumenty spakowane darmowym programem WinRar.

Pełna treść zapytania,wzór umowy i wzór oferty cenowej pobież TUTAJ

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza wyniki zapytania ofertowego na opracowanie strategi gminy.

Pełna treść notatki z wyboru oferty cztaj TUTAJ

Uzupełnienie do zapytania ofertowego STRATEGIA.

Uzupełnienie zapytania ofertowego na opracowanie Strategi Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025.

Podstawą wyboru oferty jest cena brutto  - 100% , w przypadku jednakowych cen - doświadczenie ( każda wykonana strategia 1punkt.)

Strategia Rozwoju Gminy - zapytanie ofertowe.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025 według następującej specyfikacji.

Specyfikacja czytaj TUTAJ

Informacja o złożonych ofertach na odsnieżanie 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy.

Pełna informacja czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach; Gawłuszowice, Kliszów , Ostrówek, Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku w miejscowościach ; Gawłuszowice, Kliszów, Ostrówek, Wola Zdakowska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe na utrzymanie dróg Gminnych w mejscowościach Brzyście, Młodochów, Krzemienica.

Wójt Gminy Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w roku 2016 w miejscowościach Brzyście, Młodochów, Krzemienica.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Dostawa systemu informacji prawnej.

Gmina Gawłuszowice zaprasza do składania ofert na dostawę systemu informacji prawnej dla U.G. Gawłuszowice. Licencja na 1 rok minimum 25 stanowisk dla systemu informacji prawnej i 1 stanowisko dla vademecun głownego księgowego. Termin płatności do 31.12.2015r. Pozostałe informacje w ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wybór wykonawcy klimatyzacji.

W załączeniu notatka z wyboru wykonawcy na "Wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy".

Peła treść czytaj TUTAJ

Zapytanie ofertowe klimatyzacja.

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w serwerowni urzędu Gminy w Gawłuszowicach.

Pełan treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Brak wpisów

^ Powrót na górę