Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 Euro

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do pubicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice" na lata 2017-2018.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn; "Odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice".

Informację czytaj TUTAJ

Odpowiedżna pytania dotyczące SIWZ "Zagospodarowanie odpadów komunalnych..."

W załączeniu odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice"

Treść pytań i odpowiedzi czytaj TUTAJ

Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gawłuszowice.

Dokumentacja przetargowa ( ogłoszenie i SIWZ z załącznikami ) spakowane darmowym programem WinRar.

Dokumentacja pobierz TUTAJ

Wynik przetargu na Modernizację i rozbudowe SUW Wola Zadkowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wynik postępowania przetargu nieograniczonego na zadnia "Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej"

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Przetarg na modernizację SUW Wola Zdakowska.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW Wola Zdakowska".

Ogłoszenie ,SIWZ, dokumentacja spakowane darmowym programem WINRAR.

Pobież pliki ; OGŁOSZENIE , SIWZ , PRZEDMIAR , PROJEKT cz.I , PROJEKT cz.II , PROJRKT cz.III , ZBIORNIK cz.I , ZBIORNIK cz.II .

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wójt Gminy Gawłuszowice zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej"

Pełna treść zawiadomienia czytaj TUTAJ

Wyjaśnienia treści SIWZ SUW Wola Zdakowska.

Gmina Gawłuszowice w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ zadania "Modernizacja i rozbudowa SUW Wola Zdakowska" udziela odpowiedż.

Pełna treść odpowiedzi czytaj TUTAJ

Ogłoszenie o przetargu.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji i remontu Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej Gmina Gawłuszowice.

Pliki spakowane programem darmowym WINRAR ;

czytaj  OGŁOSZENIE SIWZ , PRZEDMIAR,  PROJEKT cz1 PROJEKT cz2PROJEKT cz3 , ZBIORNIK cz 1 , ZBIORNIK cz 2

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na dostawę gazu w 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice informuje o podpisaniu umowy na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników dla bud. publicznych na rok 2016 z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie czytaj TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę gazy.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej widomości ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników do budynków gminnych w roku 2106.

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ

Wójt Gminy Gwałuszowice ogłasza przetarg na dostawę gazu na 2016r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę gazu do celów grzewczych w budynkach gminnych na 2016r.

Dokumenty spakowane darmowym programem Winrar.

Ogłoszenie,SIWZ, załączniki czytaj TUTAJ

Brak wpisów

^ Powrót na górę