Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Pomieszczenia w Urzędzie

 

Parter

zakres czynności nr pokoju wew. nr tel.
Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności 1 18
Sala Obrad 2  
Posterunek policji 3 177744101

 

I Piętro

zakres czynności nr pokoju wew. nr tel.
Obsługa rady, wypłaty gotówkowe 5 15
Wymiar podatku 6 29 
Księgowość ZUS, podatki 7 27
Ewidencja działalności, koncesje, 7 33
Budownictwo, zamówienia publiczne 8 25
Opłart za wodę, utrzymanie sieci wod. 9 14
Drogi gminne, zarządzanie kryzysowe, rolne, OSP 9 14
ODR - wtorek 7.00-14.00 13  
Ochrona środowiska, gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 24
Skarbnik Gminy 11 23
Obsługa szkół - księgowość 11 22
Obsługa szkół - wynagrodzenia 12 22
Wójt Gminy 14 łączy Sekretariat
Zastępca Wójta / Sekretarz 14 łączy Sekretariat
Sekretariat 14 20
 
 

GOPS - Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

GOPS - stypendia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 17 2506433
GOPS - kierownik: 17 2506430
GOPS - pracownik socjalny: 17 2506431
GOPS - pracownik socjalny: 17 2506432

^ Powrót na górę