Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu współpracy.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 czytaj >TUTAJ<

 

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs prrojektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach.

Ogłoszenie wraz z załącznikami czytaj >TUTAJ <

dokumenty spakowane darmowym programem WinRar.

Protokół z konsultacji programu współpracy z organizacjami w 2017r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  czytaj TUTAJ

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymina rok 2017".

Program i ankieta konsultacji czytaj TUTAJ

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej..."

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach"

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ.

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane darmowym programem WINRAR.

Konsultacje programu wspólpracy na 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaciacie z terenu Gminy Gawłuszowice projekt " Programu wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2016".

Pełna teść ogłoszenia,programu i ankiety czytaj TUTAJ

^ Powrót na górę