Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Wynik konkursu ofert konkursu dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęc piłki nożnej ...." na rok 2019.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" .

Całość ogłoeszenia czytaj > TUTAJ <

Protokół z przeprowadzonych kosultacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2019r.

Protokół czytaj  > TUTAJ <

Konsultacje programu współpracy na rok 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do konsultacji " program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Program czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie wyników konkursu dla organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu na realizację zadania pn;Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice.

Pełna treść ogłoszenia czytaj > TUTAJ <

Ogłoszenie konkursu ofert na zealizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej o nazwie "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".

pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników konkursu 2018r.

Ogłoszenie wyników otwartego  konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej .

Pełna treśc ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Ogłoszeni o konkursie dla organizacji na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach".

Dokumentacja konkursowa do pobrania >TUTAJ <

Protokól z przeprowadzonych konsulatacji .

Protokól z przeprowadzonych konsultacji "Programu wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2018".

Protokół czytaj > TUTAJ <

Konsultacje programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2018.

Wójt Gminy Gawłuszowice przedstawia do publicznej konsultacji Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Gawłuszowice na rok 2018.

Program czytaj >TUTAJ<

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

ogloszenie wyników otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

pełna terśc ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Gawłuszowice oglasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania publicznego o nazwie " Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najubozszych mieszkańców Gminy Gawłuszowice".

Pełna treść ogłoszenia czytaj >TUTAJ<

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu współpracy.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 czytaj >TUTAJ<

 

Ogłoszenie wyników konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej 2017.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach."

Ogłoszenie czytaj  > TUTAJ <

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach".

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs prrojektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turnirjach.

Ogłoszenie wraz z załącznikami czytaj >TUTAJ <

dokumenty spakowane darmowym programem WinRar.

Protokół z konsultacji programu współpracy z organizacjami w 2017r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  czytaj TUTAJ

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Gawłuszowice podaje do konsultacji "Program wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymina rok 2017".

Program i ankieta konsultacji czytaj TUTAJ

Otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej..."

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza otwarty konkurs projektów "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach"

Pełna treść ogłoszenia czytaj TUTAJ.

Ogłoszenie wraz z załącznikami spakowane darmowym programem WINRAR.

Konsultacje programu wspólpracy na 2016r.

Wójt Gminy Gawłuszowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaciacie z terenu Gminy Gawłuszowice projekt " Programu wspólpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2016".

Pełna teść ogłoszenia,programu i ankiety czytaj TUTAJ

^ Powrót na górę