Telefony

Wykaz numerów telefonów urzędu i jednostek podległych:

Centrala Urzędu Gminy: 17 7744282, 17 7744283

 • Wójt Gminy – łączy sekretariat,
 • Zastępca Wójta/Sekretarz – łączy sekretariat,
 • Skarbnik – łączy sekretariat,
 • USC, Ewidencja ludności – wew. 18,
 • Obsługa Rady , podatek VAT – wew. 15,
 • Wymiar podatku – wew.29,
 • Środki transportu, koncesje – wew. 33,
 • Księgowość budżetowa – wew. 27,
 • Budownictwo – wew. 25,
 • Drogi, zarz. kryzysowe – wew. 14,
 • Środowisko, gosp. nieruch. – wew. 24,
 • Gospodarowanie odpadami – wew. 16,
 • Obsługa szkół – wew.22

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach

 • Kierownik – 17 250 6430,
 • Pracownicy socj. 17 2506431- 172506433

 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach

 • sekretariat – 17 7744284,
 • Dyrektor – 17 7744285

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gawłuszowicach  – 17 7744076