Informacja o środowisku

obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 27-12-2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Gawłuszowice

w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.”Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 27MW w granicach gminy Gawłuszowice na terenie działek ewidencyjnych nr 40/31,40/43 obręb Młodochów oraz działek nr 340/11,583.584.585,582,580/2,320/8,320/9,320/10,320/11,320/12,320/14,320/15,320/16,676/2,847,672,673 obręb Wola Zdakowska”.- PGR.6220.3.2022r.