Informacja o środowisku

obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 27-12-2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Gawłuszowice

w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.”Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 27MW w granicach gminy Gawłuszowice na terenie działek ewidencyjnych nr 40/31,40/43 obręb Młodochów oraz działek nr 340/11,583.584.585,582,580/2,320/8,320/9,320/10,320/11,320/12,320/14,320/15,320/16,676/2,847,672,673 obręb Wola Zdakowska”.- PGR.6220.3.2022r.

Informacja o kontynuacji programu usuwania azbestu w roku 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójta Gminy Borowa z dnia 29.08.2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa z dnia 05.09.2023r.

plakat WFOŚ usuwanie azbestu

Sprawozdanie z programu usuwania azbestu za rok 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa o budowie małej elektrowni wodnej .

Obwieszczenie o postępowniu decyzja środowiskowa studnia S-4 Wola Zdakowska

Obwieszczenie  z dn 6-10-2023 r. o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia na realizacje przedsięwzięcia pn; Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych oraz wytwórni paliw alternatywnych wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 340/11 w obrębie 0035 – Wola Zdakowska , gmina Gawłuszowice ogłoszenie o wszczęciu postepowania z dn 6-10-2023

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji studnia s-4 zawiadomienie 21-11-23

Obwieszczenie z dnia 23.10.2023r. Wójta Gminy Borowa w sprawie budowy małej elektrowni wodnej czytaj tutaj > elektrownia obwieszczenie Borowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 20-11-2023

“Szanuję – nie truję” zobacz > : https://powietrze.podkarpackie.pl/materialy-edukacyjne-dla-gmin

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2024.AW.6 z dnia 26.04.2024r.