Organizacje pozarządowe

18-10-2022

Ogłoszenie z dnia 18.10.2022r. Program współpracy z organizacjami na rok 2023

28-10-2022

Protokół z dnia 28.10.2022r. z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu “Program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”protokół z przeprowadzonej konsultacji

27-02-2023

Ogłoszenie z dnia 2023-02-27 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27.02.2023r. 

27-02-2023

Ogłoszenie z dnia 27-02-2023 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. ogloszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej 27.02.2023r.

15-03-2023

Protokół  z dnia 15.03.2023r. z przeprowadzenia naboru kandydatów n członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r.Protokół z dnia 15.03.2023r.

23-03-2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 23.03.2023r.

31-05-2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie ‘Wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin” z dnia 31-05-2023 r. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z dnia 31-05-2023r

31-05-2023

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie ‘Wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin” z dnia 31-05-2023 r. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z dnia 31-05-2023

19-06-2023

Protokół z dnia 19-06-2023 z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.Protokół z dnia 19-06-2023 z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

27-06-2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o nazwie: “Wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin”. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 27-06-2023

19-10-2023

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi gminnego paragramu współpracy na rok 2024

Program współpracy z oranizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Formularz konsultacji

31-10-2023

Protokół z dnia 31 października 2023r. z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu “Program współpracy Gminy Gawłuszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Protokół z dnia 31 października 2023 roku

05-03-2024

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie “Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach”.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wzór oferty

05-03-2024

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do oceny ofert

20-03-2024

Protokół z dnia 19 marca 2024r. z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej z dnia 19-03-2024

29-03-2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 29-03-2024 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z dnia 29-03-2024 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

16-04-2024

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok

Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok

29-05-2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z dnia 29-05-2024

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z dnia 29-05-2024

29-05-2024

Ogłoszenie  w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z dnia 29-05-2024

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do oceny ofert z dnia 29-05-2024

14-06-2024

Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresy pomocy społecznej z dnia 14-06-2024

Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert z dnia 14-06-2024