Gospodarka

Analiza gospodarki odpadami za rok 2020.

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Gawłuszowice za rok 2020. Analizę czytaj > TUTAJ <

 

Pomóż środowisku płać mniej.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Gawłuszowice za rok 2019.

Analizę czytaj > TUTAJ < 

Adresy punktów zbierania odpadów rolniczych.

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne.

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulamin czytaj > TUTAJ <

Informacja o poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu.

Informacja o poziomach recyklingu nieruchomości niezamieszkałe.

 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Oświadczenie i deklaracja odpady rok 2020.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość  wersja edytowalna > TUTAJ <

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość wersja PDF > TUTAJ <

Deklaracja 2020 wersja edytowalna > TUTAJ <

Deklaracja 2020 wersja PDF > TUTAJ <

Ulotka jak segregować odpady > TUTAJ <

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie torb na zakupy.

Komunikat Marszałka do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Czytaj  > TUTAJ <

Zasady segregacji odpadów.

Czytaj > TUTAJ <