Komisje

Komisje Rady Gminy Gawłuszowice kadencja 2024-2029:

Przewodnicząca Rady Gminy – Karolina Kilian

Wiceprzewodniczący Rady    – Zbigniew Walczak

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Mariusz Świątek

Zastępca: Krystian Nowak

Członkowie:

 1. Katarzyna Mazur
 2. Barbara Woszczyna
 3. Paweł Hajduk
 4. Jerzy Baran
 5. Krzysztof Wilk

KOMISJA ROLNICTWA, RZEMIOSŁA, HANDLU, USŁUG, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący: Krzysztof Wilk

Zastępca: Edyta Łyczak

Członkowie:

 1. Mariusz Świątek
 2. Bartłomiej Drop
 3. Lidia Polak
 4. Wojciech Burghardt

      5.Leszek Bukowski

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Przewodniczący: Katarzyna Mazur

Zastępca: Lidia Polak

Członkowie:

     1.Mariusz Światek

 1. Krystian Nowak
 2. Krzysztof Wilk
 3. Barbara Woszczyna
 4. Edyta Łyczak

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący: Bartłomiej Drop

Zastępca: Barbara Woszczyna

Członkowie:

 1. Paweł Hajduk
 2. Lidia Polak
 3. Katarzyna Mazur
 4. Zbigniew Walczak
 5. Ewa Marek