Komisje

Komisje Rady Gminy Gawłuszowice kadencja 2018-2023:

Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Świątek

Wiceprzewodniczący Rady    –  Stanisław Gnida

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Jamrozy – przewodniczący
 2. Ząbek Jerzy – wiceprzewodniczący
 3. Ewa Marek
 4. Bukowski Leszek
 5. Gnida Stanisław

 

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 1. Czerw Marta  – przewodnicząca
 2. Galas Magdalena – wiceprzewodnicząca
 3. Bukowski Leszek
 4. Burghardt Wojciech
 5. Gnida Stanisław
 6. Książek Katarzyna
 7. Marek Ewa

 

Komisja Rolnictwa, Rzemiosła, Handlu, Usług, Ładu i Porządku Publicznego:

 1. Bukowski Leszek  – przewodniczący
 2. Burghardt Wojciech – wiceprzewodniczący
 3. Jamrozy Jan
 4. Morytko Katarzyna
 5. Myjak Wioletta
 6. Rogala Iwona
 7. Ząbek Jerzy

 

 Komisja skarg, wniosków i petycji:

 1. Marek Ewa – przewodnicząca
 2. Mazur Henryk – wiceprzewodniczący
 3. Czerw Marta
 4. Galas Magdalena
 5. Morytko Katarzyna

 

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:
 1. Grzegorz Nelec – przewodniczący
 2. Zbigniew Pyż
 3. Ewa Marek
 4. Grzegorz Świątek
 5. Beata Babula