Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o sprzedaży nieruchomości nr 439-2 Gawłuszowice PGR-6840.3.2022

Informacja o sprzedaży nieruchomości działki nr 439-2 Gawłuszowice 

wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 24_11_2022r

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego o uznaniu za mienie grodzkie działek;

Wola Zdakowska nr 484, nr 645

decyzja IG.0750.1.57.2022

Młodochów nr 704 decyzja IG.0750.1.56.2022

Krzemienica nr630, nr658, nr 660, nr 778, nr 888

decyzja IG.0750.1.55.2022 

wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 20-02-2023

wykaz nieruchomości z dnia 19-06-2023

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.06.2023

INFORMACJA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI -DZIAŁKA 450 MŁODOCHÓW

Informacja o roztrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 450 – Młodochów

Wykaz nieruchomości do sprzedazy Krzemienica dz 777

Wykaz nieruchomości do sprzedaży Krzemienica dz 776

Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice z dn 28-09-2023 w sprawie zamiany nieruchomości

Wykaz nieruchomości do dzierżawy lokal budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gawłuszowicach – Dz 581-2 Gawłuszowice

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 776 Krzemienica – Krzenienica dz776

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 777 Krzemienica- Krzemienica dz777

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz 18-2 Gawłuszowice

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki18-2 położonej w Gawłuszowicach

Ogłoszenie o II przetargu ma sprzedaż działki 18-2położonej w Gawłuszowicach