Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gawłuszowice – Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice

  1. Do budynku prowadzi dwa wejścia. Główne wejście od strony wschodniej nie zapewnia dostępności architektonicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami, ponieważ nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugi wejście od strony zachodniej  jest dostępne dla osób niepełnosprawnych i zapewnia dostępność architektoniczną.
  2. Drzwi i korytarze wewnątrz budynku zapewniają odpowiednią szerokość umożliwiając swobodne poruszanie się osobom ze specjalnymi potrzebami. Utrudniony dostęp architektoniczny dotyczy dwóch biur Urzędu Gminy znajdujących się na 1 piętrze tj. Referatu Inwestycji oraz Biura ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i sprawami związanymi ze sportem i działalnością gospodarczą Do tych pomieszczeń prowadzą  schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  3. Budynek nie posiada udogodnień w postaci informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
  4. W pobliżu budynku są  wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym.
  6. W lokalizacji jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online po wcześniejszym zawiadomieniu.