Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu

Ogłoszony został nabór Wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Informacje, dotyczące programu zostały zamieszczone na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych.