Nowy samochód dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Nowy samochód dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Gmina Gawłuszowice w ramach realizacji projektu “Droga do edukacji bez barier” zakupiła za kwotę 199 900,00 PLN nowy samochód marki RENAULT TRAFIC. Zakup został dofinansowany ze środków PEFRON “Program wyrównywania różnic między regionami ” obszar D kwotą 110 000,00 PLN.