Ogłoszenie o możliwych przerwach w dostawie wody.

Ogłoszenie o możliwych przerwach w dostawie wody.

 Ogłoszenie w  związku z realizacja wniosku ” Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice”