Podpisanie umowy na „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Podpisanie umowy na  „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

W dniu 19 marca 2024r. podpisana została umowa pomiędzy gmina Gawłuszowice reprezentowaną przez pana Jana Nowaka Wójta Gminy Gawłuszowice i dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie panią Krystynę Wróblewską na realizacje projektu „RaP STEAM-robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. 

W ramach projektu szkoła otrzyma :

  • wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, zestawy robotów edukacyjnych wraz akcesoriami , składane nastawki i maty robotyczne,
  • w szkole zostanie wdrożona innowacja pedagogiczna – informatyka w klasach 4-8 zawierająca treści dotyczące robotyki edukacyjnej i programowania,
  • nauczyciel otrzymają wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów,
  • dla uczniów projekt przewiduje zajęcia pozalekcyjne, warsztaty i obozy robotyczne

Projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” jest realizowany w całości  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.