Podpisanie umowy na realizację 48 przydomowych oczyszczalni .

Podpisanie umowy na realizację 48 przydomowych oczyszczalni .

W dniu 21.02.2024r. w Urzędzie Gminy Gawłuszowice nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie 48 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą robót została firma EKOFIRMA z Ostrowca Świętokrzyskiego , która zrealizuje zadanie za kwotę 1 199 692,80 PLN  z czego 70 000,00 PLN to środki własne , a 1 129 692,80 PLN to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8 .

                To już III tura budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminne , w I turze powstało 210 , w drugiej 42 łącznie z III turą będzie 300 szt. za  kwotę 6 536 367,60 PLN.