Podpisanie umowy na realizację zadania pn"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin".

Podpisanie umowy na realizację zadania pn"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin".

W dniu 12.04.2023r. w Urzędzie Gminy Gawłuszowice nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą TREEBUD s. z o.o. Jawornik 337 reprezentowaną przez Jerzy Walczyk a Gminą Gawłuszowice reprezentowaną przez Jan Nowak Wójt Gminy i Lucyna Pieróg Skarbnik Gminy na realizację zadnia pn; “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do  atmosfery – w formule zaprojektuj i wybuduj” . Spółka TREEBUD wykona  zadanie za kwotę 2 548 806,00 zł brutto, dofinansowanego z Rządowego Programu “Polski Ład” kwotą 1 977 400,00 zł. W zakres zadania wchodzi ; wymiana instalacji co w budynku szkoły, wymiana kotłów w szkole ,UG, ośrodku zdrowia, rehabilitacji i bibliotece, wymiana stolarki okiennej w ilości 55 sztuk, wymiana drzwi wejściowych w budynkach gminnych.

 

Podpisana została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z EZU-P ERP Ryszard Rajpold Mielec .