Podpisanie umowy renowacja ołtarza głównego.

Podpisanie umowy renowacja ołtarza głównego.

W dniu 14.05.2024r podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gawłuszowice a Parafią w Gawłuszowicach na realizację zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z tabernakulum , rzeźbami i obrazami w kościele pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach”. Koszt zadania to 410 000,00 zł , wkład własny gminy  12 000,00zł , 398 000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków .