Wzory dokumentów

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek > TUTAJ <

Deklaracja żródeł ciepła i spalanych paliw – budynki i lokale mieszkalne  > TUTAJ <

Deklaracja żródeł ciepła i spalanych paliw – lokale niemieszkalne  > TUTAJ <

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego – TUTAJ 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu > TUTAJ <

Podatek od nieruchomości – Osoby fizyczne

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o nieruchomościach ZN-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

 

 

Podatek rolny – Osoby fizyczne

Informacje w sprawie podatku rolnego IR-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniu i ulgach podatkowych / W podatku rolnym ZR-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

 

 

Podatek leśny – Osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniu z podatku ZL-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

 

 

Podatek od nieruchomości – Osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane ZN-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniu z podatku ZN-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

 

 

Podatek rolny – Osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny DR-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane ZR-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniu z podatku ZR-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

 

 

Podatek leśny – Osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny DL-1
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane ZL-1/A
– TUTAJ – do pobrania plik .doc

Dane o zwolnieniu z podatku ZL-1/B
– TUTAJ – do pobrania plik .doc