Zakończenie inwestycji gospodarka wodno -kanalizacyjna.

Zakończenie inwestycji gospodarka wodno -kanalizacyjna.
Zakończyła się realizacja projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice” polegający na ;
1. Modernizacji stacji uzdatniania wody do wydajności 800 m3/d – zadanie obejmowało całkowita wymianę wszelkich urządzeń na stacji, wymianę urządzeń na trzech istniejących studniach oraz wykonanie i podłączenie czwartej studni- jest to jedna z najnowocześniejszych stacji .
2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej – zadanie dotyczy budowy dwu odcinków wodociągu Kliszów – Brzyście ( zamknięcie pętli wodociągu, uzbrojenie terenu ) , Młodochów – Borki Niżińskie ( połączenie z wodociągiem Gminy Tuszów Narodowy )
3. Remont sieci wodociągowej – wymiana zasuw głównych oraz wymiana wszystkich hydrantów wraz z osprzętem na terenie gminy.
4. Budowa kanalizacji rozproszonej – wybudowano 210 oczyszczalni ścieków.
Projekt ten wykonała firma EKOZIS za kwotę 10 913 113,50 zł a Gmina pozyskała dotacje w wysokości 8 485 329,00 zł z Funduszu Polski Ład. To kolejny projekt zrealizowany dzięki dobrej współpracy Wójta i Rady Gminy oraz dzięki dobrze napisanemu i złożonemu wnioskowi
Inwestycja ta zapewni mieszkańcom gminy przez wiele lat dostęp do dużej ilości bardzo dobrej wody, i wpłynie na poprawę środowiska.