Zapytanie ofertowe GG.271.5.2023.WK .
Zapytanie ofertowe GG.271.5.2023.WK .

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania “Budowa kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Gawłuszowice” w formule zaprojektuj i wybuduj (GG.271.3.2023.WK) Zapytanie ofertowe GG-271-5-2023-WK Notatka z wyboru wykonawcy GG-271-5-2023-WK