Zapytanie ofertowe na opracowanie PFU.
Zapytanie ofertowe na opracowanie PFU.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalo -Użytkowego w celu  realizacji zadania pn; “Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gawłuszowice poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i rozbudowę magazynów energii”. zapytanie ofertowe PFU…