ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!!
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!!

W ostatnim czasie zgłaszane jest przebywanie niedźwiedzia brunatnego na obszarze powiatów mieleckiego i dębickiego. W związku z informację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.…