Newsletter gminny

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych  lub wydzielonych  w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy  oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile wynosi dofinansowanie?

 Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000  zł, i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz   69 000 zł i 79 000 zł  (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej szczegółów na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/

 Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy  w pok. Nr 3.

Kontakt tel. 17 774 41 01

broszura informacyjna

Informacja na dzień 30.09.2022r.

ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym w dniu 21-12-2022

Zestawienie złożonych, rozpatrzonych i rozliczonych wniosków z programu czyste powietrze Podkarpacie 2022 czyste powietrze

ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym w dniu 14.04.2023r. 

Informacja dotycząca realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Gawłuszowice według stanu na dzień 31.03.2023r.

Informacja dotycząca realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Gawłuszowice według stanu na dzień 30.06.2023r.

Informacja dot. realizacji programu Czyste Powetrze na terenie Gminy Gawłuszowice – stan na 30.09.2023r.

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dotyczace programu Czyste Powietrze w dniu 08.02.2024r.

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dotyczące programu Czyste Powietrze w dniu 24.04.2024r.