Podpisanie umowy na przebudowę wejścia do Urzędu Gminy.

Podpisanie umowy na przebudowę wejścia do Urzędu Gminy.

W dniu 16.02.2023r Wójt Gminy Gawłuszowice Jan Nowak  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lucyny Pieróg podpisał umowę na realizacje zadnia pn; “Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Gawłuszowice” . Zadanie wykona  ZRB MALBUD Józef Dolot z Mielca za kwotę 275 888,24 zł . Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ze środków PEFRON w ramach “Dostępna gmina – granty” w kwocie 192 244,89 zł.