W związku z opracowywaniem strategii Gminy Gawłuszowice na lata 2016-2025 zwracamy się z prośbą o wnoszenie uwag do załączonego projektu. Uwagi można wnosić na piśmie składając w sekretariacie U.G. ( pok.nr 14) lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gawluszowice.pl

Projekt czytaj TUTAJ