W dniu 23.06.2022r. została podpisana umowa na realizację zadania “Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice” współfinansowane ze środków POLSKIEGO ŁADU, a obejmujące modernizację SUW , remont i modernizację sieci wodociągowej , oraz budowę 210 przydomowych oczyszczalni ścieków. Lista lokalizacji przydomowych oczyszczalni.