W dniu dzisiejszym tj; 17.08.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn” Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość zadania to 3 400 950,00 zł w tym środki z POLSKIEGO ŁADU- 2 513 007,00 żł. Zadanie obejmuje wymianę wszystkich lamp w gminie na LED, oraz budowę 10 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 385 kW i 10 magazynami energii o pojemności 135 kWh. Zadanie wykona Zakład Instalacji elektrycznych Wiesław Kopeć z Połańca.