Szkolenie - Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej