Zapytanie ofertowe "Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego , drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia"

Zapytanie ofertowe "Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego , drewnianego kościoła w Gawłuszowicach - polichromia"

Zapytanie ofertowe na zadanie ogłoszone przez parafię pw.św. Wojciecha w Gawłuszowicach .

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Zakres prac konserwatorskich

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – wykaz robót

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – oświadczenie o braku zaległości

Załącznik nr 8 – oświadczenie o niekaraniu

Załącznik nr 9 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 10 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty